Toimituskunta

Päätoimittaja 

FT, aate- ja oppihistorian dosentti Tuomas Laine-Frigren, Tampereen yliopisto

E-mail: tuomas.laine-frigren@tuni.fi

Toimitussihteeri

FM Emilia Lakka, Jyväskylän yliopisto

E-mail: emilia.l.lakka@jyu.fi

Toimitus 

FT, erikoistutkija Miina Kaarkoski, Maanpuolustuskorkeakoulu 

FT, tutkijatohtori Mikko Kemppainen, Tampereen yliopisto

FT, yliopistonlehtori Pia Koivunen, Turun yliopisto 

FM Essi Lamberg, Helsingin yliopisto

FT, tutkijatohtori Hannah Yoken,  Jyväskylän yliopisto

Toimitusneuvosto

Pertti Ahonen (Jyväskylän yliopisto)

Juhana Aunesluoma (Helsingin yliopisto)

Jari Eloranta (Helsingin yliopisto)

Guido Franzinetti (University of Eastern Piedmont)

Anssi Halmesvirta (Jyväskylän yliopisto)

Antero Holmila (Jyväskylän yliopisto)

Jenni Karimäki (Helsingin Yliopisto)

Ville Kivimäki, (Tampereen yliopisto)

Ilona Kemppainen (Jyväskylän yliopisto)

Eerika Koskinen-Koivisto (Jyväskylän yliopisto)

Veli-Pekka Lehtola (Oulun yliopisto)

Jouni-Matti Kuukkanen (Oulun yliopisto)

Simo Mikkonen (Jyväskylän yliopisto)

Klaus Neumann (Deakin University)

György Majtényi (Eger University)

Timo Miettinen (Helsingin yliopisto)

Andrew Newby (Jyväskylän yliopisto)

Tuija Parvikko (Jyväskylän yliopisto)

Petteri Pietikäinen (Oulun yliopisto)

Johanna Rainio-Niemi (Helsingin yliopisto)

Tuomas Räsänen (Itä-Suomen yliopisto)

Hannu Salmi (Turun yliopisto)

Paula Schönach (Aalto-yliopisto)

Tuomas Tepora (Tampereen yliopisto)

Tanja Vahtikari (Tampereen Yliopisto)