Julkaisuprosessi

Lähihistoria julkaisee alkuperäiseen tutkimukseen perustuvia artikkeleita, jotka tarjovat uutta tietoa ja tuoreita näkökulmia. Emme ota julkaisuprosessiin artikkeleita, jotka ovat samanaikaisesti arvioitavana toisessa tiedelehdessä. Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien julkaisemiseen käytämme Journal.fi-palvelua. Mikäli käsikirjoituksen lähettäminen järjestelmän kautta ei onnistu, ota yhteyttä päätoimittajaan. Seuraavassa kuvataan erityisesti vertaisarvioitavaksi tarkoitettujen tutkimusartikkelien julkaisuprosessia.

Artikkeliehdotukset

Halutessasi voit tiedustella tutkimusartikkelin aiheen sopivuutta lähettämällä abstraktin eli lyhyen tiivistelmän artikkelistasi. Abstraktissa esittelet artikkelin olennaisen sisällön selkeästi ja tiiviisti. Artikkeli-ehdotuksen abstraktin maksimipituus on 400 sanaa ja siinä tulisi kertoa seuraavat asiat:

1. Tutkimusongelma ja artikkelin tavoite
2. Tutkimuskontekti. Mihin tieteelliseen keskusteluun artikkeli osallistuu?
3. Tutkimuksen lähdeaineisto, teoreettinen viitekehys ja metodologia. Millä lähdeaineistoilla ja minkälaisin menetelmin vastaat tutkimuskysymyksiisi?
4. Alustavat tutkimustulokset. Mitä uutta artikkelisi tuo aikaisempaan tutkimukseen?
5. Tutkimuksesi avainsanat (5-8 kpl)

Kirjoita abstrakti huolellisesti, koska sen avulla kerrot toimituskunnalle, miksi artikkeli kannattaa ottaa julkaisuprosessiin. Kerro siis selkeästi, miksi aihe on tärkeä, minkälaiseen keskusteluun artikkeli osallistuu ja mitä uutta se tutkimukseen tuo. Myös artikkelin avainsanat (keywords) on hyvä pohtia huolella, sillä niiden avulla tiivistät artikkelisi olennaisen sisällön ja teet artikkelistasi helpommin löydettävän erilaisista tietokannoista. Voit käyttää artikkeliehdotuksen abstraktia myös varsinaisen artikkelin tiivistelmän pohjana. Muista kuitenkin, että julkaistavan tiivistelmän maksimipituus on 120 sanaa.

Julkaisuprosessin kulku

Artikkelikäsikirjoituksen saapuessa toimitukseen se etenee ensin toimituksen sisäiseen arviointiin. Artikkeli saa vastuutoimittajan, joka katsoo seuraako kirjoittaja Lähihistorian kirjoitusohjeita ja täyttääkö teksti yleiset tieteellisen tutkimuksen laatuvaatimukset. Tässä vaiheessa toimitus voi ehdottaa artikkeliin muutoksia ja pyytää lisäyksiä. Näin tapahtuu erityisesti sellaisessa tapauksessa, jossa artikkeli vaikuttaa kehityskelpoiselta, mutta ei vielä valmiilta vertaisarvioijille lähetettäväksi. Viimeistele siis artikkelisi maltilla ja muista seurata lehden viittaus- ja muotoiluohjeita. Toimitus voi myös tässä vaiheessa todeta, että artikkeli ei sovellu julkaistavaksi Lähihistoriassa. Tällöin käsikirjoitus palautetaan tekijälle takaisin. Pyrimme lähettämään artikkelit vertaisarvioijille niin pian kuin mahdollista. Joskus tässä voi kestää melko pitkäänkin. Kun artikkeli on lähtenyt vertaisarviointiin, saa tekijä siitä viestin.