Julkaisuoikeudet

1. Lehden ja kirjoittajan oikeudet

Kustannussopimuksella kirjoittajalla säilyy tekijänoikeudet omaan tekstiinsä, mutta hän siirtää Lähihistoria-lehdelle alkuperäisen julkaisuoikeuden sekä kaupalliset oikeudet.

Tekijällä on oikeus rinnakkaistallentaa artikkelinsa vertaisarvioitu ja hyväksytty käsikirjoitusversio (post-print) yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omiin rinnakkaisjulkaisuarkistoihin ja muihin yleisölle avoimiin digitaalisiiin arkistoihin ilman erillistä sopimusta heti julkaisun jälkeen. Tekijä voi vapaasti julkaista post-print -version myös omilla internet-sivuillaan. Lähihistoria tulee aina mainita rinnakkaistallenteissa tekstin alkuperäisenä ja ensisijaisena julkaisijana. Rinnakkaistallennettu julkaisu on mahdollisuuksien mukaan linkitettävä alkuperäiseen julkaisuun Lähihistorian sivuilla.

 

Tekijä  voi vapaasti käyttää artikkeliaan opetuksessa ja muissa ei-kaupallisissa tarkoituksissa siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan.

Tekijällä on oikeus artikkelin julkaisemisen jälkeen käyttää sitä painetussa väitöskirjassa, lisensiaatintyössä tai pro gradu -tutkielmassa. Artikkelin, esseen tai muun Lähihistoriassa julkaistun tekstin hyödyntämisestä jossain muussa julkaisussa kuin opinnäytetyössä tulee aina sopia erikseen päätoimittajan kanssa. Kaikissa uudelleenjulkaisuissa tulee olla selkeä merkintä siitä, että teksti on julkaistu aiemmin Lähihistoriassa.

2. Lukijan oikeudet

Lähihistoria sitoutuu kansainvälisen DOAJ-sopimuksen mukaisesti Creative Commons BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssiin. Lähihistoriassa julkaistut artikkelit, esseet ja muut tekstityypit ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin: 1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita, 2) tekstiä ei saa muunnella, 3) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Lähihistorian ja tekstin kirjoittajan erillistä suostumusta.

3. Tietosuojaseloste

Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste

Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.