Ilmoitukset

 • CFP: Lähihistorian teemanumero 2/2024 – Sukupuoli ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  2023-02-15

  Lähihistoria julkaisee syksyllä 2024 erikoisnumeron, joka käsittelee sukupuolen ja intersektionaalisuuden näkökulmasta yhteiskunnallisen vaikuttamisen lähihistoriaa Suomessa. Haemme teemanumeroon pidempiä ja lyhyempiä tekstejä, kuten tutkimusartikkeleita, katsauksia, esseitä ja haastatteluja, joissa tarkastellaan eri sukupuolien edustajia yhteiskunnallisina toimijoina puoluepolitiikassa tai erilaisissa yhteiskunnallisissa ja uskonnollisissa liikkeissä. Tekstit voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tervetulleita ovat myös tekstit, joissa tutkitaan feministisen liikkeen, miesliikkeen ja muiden sukupuolten tasa-arvoa ajaneiden liikkeiden tai yksittäisten toimijoiden historiaa: miten sukupuolten tasa-arvosta on keskusteltu ja miten sitä on pyritty edistämään?

  Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

  - Poliittisten puolueiden sukupuolittunut historia

  - Feministisen liikkeen lähimenneisyys

  - Sukupuolitasa-arvoa ajavan toiminnan intersektionaalinen historia

  - Sukupuolivähemmistöjen historia Suomessa  

  - Sukupuolikysymyksiä käsittelevän taiteen historia yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä

  - Suomalaisen miesasialiikkeen lähihistoria

  - Suomalainen sukupuolihistoria ylirajaisesta näkökulmasta

  Teemanumeron artikkelit valitaan artikkeliehdotusten perusteella. Lähetä enintään 200 sanan laajuinen artikkeliehdotuksesi ja lyhyt kuvaus itsestäsi sähköpostitse teemanumeron toimittajille 31.3.2023 mennessä.

  Hannah Kaarina Yoken, Dr (hannah.k.yoken@jyu.fi), Jyväskylän yliopisto
  Anna Niiranen, FT (anna.a.niiranen@jyu.fi), Jyväskylän yliopisto
  Heidi Kurvinen, dosentti, FT (heidi.kurvinen@utu.fi), Turun yliopisto

  Toimittajat ilmoittavat valinnoista viimeistään 14.4.2023 mennessä. Viimeistellyt käsikirjoitukset tulee toimittaa Lähihistorian julkaisujärjestelmään (https://lahihistoria.journal.fi/login) viimeistään 31.1.2024 mennessä. Tämän jälkeen toimittajat lukevat tekstit ja pyytävät mahdollisia muutoksia. Artikkelit vertaisarvioidaan ja lopulliset käsikirjoitukset palautetaan toimitukseen 15.6.2024 mennessä. Valmiiden käsikirjoitusten täytyy olla aiemmin julkaisemattomia ja niiden tulee noudattaa lehden kirjoitusohjeita (https://lahihistoria.journal.fi/kirjoitusohjeet).

  Lue lisää nimikkeestä CFP: Lähihistorian teemanumero 2/2024 – Sukupuoli ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Lähihistoria hakee artikkeleita vuoden 2023 numeroihin

  2023-01-02

  Joulun alla ensimmäisen numeronsa julkaissut Lähihistoria-lehti hakee artikkeleita, esseitä ja muita tekstejä julkaistavaksi vuonna 2023. Vertaisarvioitavaksi tarkoitettuja tutkimusartikkeleita haemme erityisesti vuoden 2023 toiseen numeroon, jonka teema on avoin. Lähihistoriallisia esseitä, puheenvuoroja sekä katsausartikkeleita voi lähettää toimituksen arvioitavaksi myös vuoden 2023 ensimmäistä numeroa silmällä pitäen.

  Lue lisää nimikkeestä Lähihistoria hakee artikkeleita vuoden 2023 numeroihin