Toimituskunta

Päätoimittaja 

FT, tutkijatohtori Tuomas Laine-Frigren, Tampereen yliopisto

E-mail: tuomas.laine-frigren@tuni.fi

Toimitussihteeri

FM, Maria Syväniemi, Turun yliopisto

E-mail: majosyv@utu.fi

Toimitus 

VTT, dosentti, yliopistonlehtori Jouni Tilli, Jyväskylän yliopisto

FT, yliopistonlehtori Pia Koivunen, Turun yliopisto 

FT, tutkijatohtori Miina Kaarkoski, Maanpuolustuskorkeakoulu 

FT, tutkijatohtori Olli Turunen, Helsingin yliopisto

Toimitusneuvosto (Advisory Board)

Pertti Ahonen (Jyväskylän yliopisto)

Juhana Aunesluoma (Helsingin yliopisto)

Jari Eloranta (Helsingin yliopisto)

Anssi Halmesvirta (Jyväskylän yliopisto)

Antero Holmila (Jyväskylän yliopisto)

Jenni Karimäki (Helsingin Yliopisto)

Ville Kivimäki, (Tampereen yliopisto)

Ilona Kemppainen (Jyväskylän yliopisto)

Eerika Koskinen-Koivisto (Jyväskylän yliopisto)

Rinna Kullaa (Tampereen yliopisto)

Veli-Pekka Lehtola (Oulun yliopisto)

Jouni-Matti Kuukkanen (Oulun yliopisto)

Simo Mikkonen (Jyväskylän yliopisto)

Klaus Neumann (Deakin University)

György Majtényi (Eger University)

Timo Miettinen (Helsingin yliopisto)

Andrew Newby (Jyväskylän yliopisto)

Tuija Parvikko (Jyväskylän yliopisto)

Petteri Pietikäinen (Oulun yliopisto)

Johanna Rainio-Niemi (Helsingin yliopisto)

Tuomas Räsänen (Itä-Suomen yliopisto)

Hannu Salmi (Turun yliopisto)

Paula Schönach (Aalto-yliopisto)

Tuomas Tepora (Tampereen yliopisto)

Tanja Vahtikari (Tampereen Yliopisto)