Imperiumin kiistelty kotiinpaluu 2020-luvun alun Britanniassa

Kirjoittajat

Avainsanat:

Brittiläinen imperiumi, historiakulttuuri, muisti, historiografia, dekolonisaatio

Abstrakti

Imperiumin, siirtomaavallan ja orjuuden muistaminen ja historia ovat olleet kiisteltyjä ja latautuneita teemoja Britanniassa, erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Patsaat, museot ja muut kulttuuri-instituutiot, sekä akateemiset ja populaarimmat esitykset imperiumin historiasta, perinnöistä ja vaikutuksista ovat olleet kiihkeidenkin väittelyjen aiheina. Julkinen keskustelu heijastelee osaltaan sitä, että jo pitkään tutkijapiireissä käsitellyt teemat ovat nousseet suuremman yleisön tietoisuuteen. Samaan aikaan akateemiseen tutkimukseen ja imperiumin käsittelyyn julkisessa keskustelussa kohdistuu myös huomattavia poliittisia ja yhteiskunnallisia paineita. Tässä esseessä tarkastelen näitä kehityskulkuja, kiistoja ja puheenvuoroja kirjallisuudessa ja mediassa. Samalla luon katsauksen eräisiin merkittäviin britti-imperiumin historiaa ja muistamista käsitelleisiin tutkimuksiin ja populaarimpiin esityksiin viimeisen kahden vuosikymmenen ajalta.     

Osasto
Näkökulmat

Julkaistu

2024-04-10

Viittaaminen

Hokkanen, M. (2024). Imperiumin kiistelty kotiinpaluu 2020-luvun alun Britanniassa. Lähihistoria, 3(1), 223–246. https://doi.org/10.61559/lh.141582