”Meno on kuin Teiniliitossa”

Valtakamppailut, sukupuoliroolit ja Suomen Teiniliiton historiakuva

Kirjoittajat

  • Essi Jouhki Jyväskylän yliopisto
  • Liisa Lalu Turun yliopisto
  • Ville Soimetsä Turun yliopisto

Avainsanat:

historiakuva, kokemuksen historia, koululaisliike, muistitietohistoria, sukupuolihistoria, Suomen Teiniliitto

Abstrakti

Tässä artikkelissa syvennymme oppikoulujen yläluokkalaisten etujärjestö Suomen Teiniliiton (1939–83) historiakuvan rakentumiseen sekä muistamisen tapoihin. Tarkastelemme, millaiset entiset teiniliittotoimijat ovat ottaneet ja saaneet tilaa muistella ja vaikuttaa järjestönsä historiakuvan rakentumiseen ja arvioimme, miksi tietyt teemat ovat korostuneempia kuin toiset. Keskitymme erityisesti kahteen teemaan, teinitoiminnan 1970-luvun puoluepoliittiseen vaiheeseen sekä sukupuolen merkitykseen keskittyvään muisteluun. Teiniliiton historiakuva on rakentunut vuosikymmenten kuluessa, järjestön toiminnan alusta saakka. Eri teinisukupolvet ovat osallistuneet prosessiin aktiivisesti, mutta teinitoiminnan pitkä kaari kulminoituu useimmiten puoluepolitisoitumisen ja miespuolisten teiniaktiivien käymien valtakamppailujen kauteen. Historiakuvan voimakas keskittyminen yhteen ajanjaksoon on jättänyt varjoonsa Teiniliiton muita merkittäviä vaiheita ja saavutuksia, kuten työn kouludemokratian, peruskoulu-uudistukseen ja kansainvälisyyden edistämisessä sekä tyttöjen nousun aktiivisiksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-04-10

Viittaaminen

Jouhki, E., Lalu, L., & Soimetsä, V. (2024). ”Meno on kuin Teiniliitossa” : Valtakamppailut, sukupuoliroolit ja Suomen Teiniliiton historiakuva. Lähihistoria, 3(1), 54–82. https://doi.org/10.61559/lh.138335