Veli-Pekka Lehtola saamelaisten lähihistorian tutkijana

Modernisaatio ja kolonialismi, moninaisuus ja toimijuus

Kirjoittajat

  • Jukka Nyyssönen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Avainsanat:

Veli-Pekka Lehtola, Saamenmaa, postkolonialistinen teoria, asuttajakolonialismi, kontekstuaalisuus, lähihistoria, kokemus, toimijuus

Abstrakti

Saamenkulttuurin emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtolan tuotanto on sekä kattava että johdonmukainen painottaessaan saamelaisten historiallista toimijuutta ja historioiden moninaisuutta. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen hänen tapaansa käyttää teorioita. Yhdistelemällä teorioita ja empiriaa kontrolloidusti Lehtola onnistuu välttämään niille muuten tyypilliset dikotomiat ja ei-historialliset ansat.

Osasto
Saamelaisten historiat

Julkaistu

2023-06-14

Viittaaminen

Nyyssönen, J. (2023). Veli-Pekka Lehtola saamelaisten lähihistorian tutkijana: Modernisaatio ja kolonialismi, moninaisuus ja toimijuus. Lähihistoria, 2(1), 108–121. Noudettu osoitteesta https://lahihistoria.journal.fi/article/view/131055