Pääkirjoitus

Kirjoittajat

  • Toimitus

Abstrakti

Lähihistoriaa tutkitaan Suomessa paljon ja lähihistorialliset tutkimusaiheet ovat esillä mediassa, julkisessa keskustelussa ja historiakulttuurissa. Lähihistorian kirjoittajilla ei kuitenkaan ole ollut omaa kotimaista julkaisukanavaa. Vuonna 2021 perustettu Lähihistoria haluaa toimia suomalaisen historiakeskustelun monipuolistajana ja kutsuu kirjoittajia mukaan rakentamaan uutta lehteä ja sen linjaa. Lehden ensimmäinen numero nostaa esiin erilaisia näkökulmia lähihistoriaan. Pääkirjoitus esittelee numeron sisältöä ja lehden pyrkimyksiä sekä hahmottelee lähihistorian merkitysalaa kolmesta näkökulmasta: (1) 'aikalaisuuden' käsitteen kautta; (2) menneisyyden moninaisena läsnäolona; (3) historiallisten prosessien perustalta. Lehteämme julkaisee Lähihistorian Tutkimuksen Seura, jonka tehtävänä on vaalia ja kehittää suomalaista lähihistoriallista tutkimusta ja tehdä sitä yhteiskunnassa tunnetuksi. Yhdessä taustaseuramme kanssa pyrimme uudistamaan suomalaista lähihistorian tutkimusta tarjoamalla laajoja näkökulmia ja kannustamalla eri alojen tutkijoita ja kirjoittajia osallistumaan ajankohtaisten ilmiöiden käsittelyyn historian keinoin.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2022-12-19

Viittaaminen

Toimitus. (2022). Pääkirjoitus . Lähihistoria, 1(1), 3–6. Noudettu osoitteesta https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125510