Lähihistoria-lehti etsii uusia jäseniä toimitukseen

2023-09-07

Tahdotko olla mukana tekemässä uutta historia-alan julkaisua? Kaipaatko toimituskokemusta ja uusia verkostoja? Haluatko nousta näköalapaikalle?

 

Lähihistoria-lehti etsii uusia jäseniä toimitukseen

 

Lähihistoria on avoimesti verkossa ilmestyvä Lähihistorian tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Julkaisemme tutkimusartikkeleita, esseitä, puheenvuoroja ja muita kirjoituksia historian ja lähitieteiden aloilta suomeksi ja englanniksi. Tutkimme lähihistoriaa avoimin mielin, rajat ylittäviä näkökulmia ja tutkimusotteita omaksuen. Lisätietoja lehdestä löydät kotisivuiltamme.

 

Haemme nyt toimituskuntaamme uusia jäseniä kaksivuotiskaudelle 2024–2025. Etsimme tiedetoimittamisesta ja tiedeviestinnästä kiinnostuneita, historian tai lähitieteiden aloilta väitelleitä henkilöitä eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja oppiaineista. Toimittajille maksetaan mahdollisuuksien mukaan pieni palkkio.

 

Toimituksessamme on päätoimittaja, toimitussihteeri ja 4–5 toimittajaa. Toimituksen työ on luovaa yhteisöllistä toimintaa. Sekä fyysisesti että virtuaalisesti järjestettävissä toimituskokouksissa sovimme yhdessä vertaisarvioitavien artikkelien ja muiden tekstien toimitustehtävistä ja ideoimme tulevia sisältöjä. Suunnittelemme yhdessä myös hyviä tiedeviestinnän käytäntöjä lehden sisällön levittämiseksi mahdollisimman laajoille yleisöille. Artikkelien toimitustyö tapahtuu journal.fi-alustan kautta. Järjestelmän käyttöön tarjotaan koulutusta.

 

Toimittajana pääset vaikuttamaan Lähihistorian tulevaan sisältöön ja suomalaisen tiedejulkaisemisen kenttään. Pääset vaikuttamaan siihen, minkälaista historiaa Suomessa julkaistaan.

 

Lähetä ansioluettelosi (CV) sekä vapaamuotoinen hakemus (max. 1 sivu) sähköpostin liitetiedostoina perjantaihin 6.10.2023 mennessä lehden toimitussihteerille osoitteeseen emilia.l.lakka@jyu.fi. Kerro hakemuksessa lyhyesti akateemisesta taustastasi ja mahdollisesta toimituskokemuksestasi. Minkälaista osaamista voisit tuoda mukanasi lehtemme toimitukseen? Voit myös kertoa, minkälaisia sisältöjä haluaisit Lähihistoriaan tuottaa ja millaisia ideoida sinulla on lehden tulevaisuudesta. 

 

Lisätietoja toimituskunnassa työskentelystä:

Päätoimittaja Tuomas Laine-Frigren (tuomas.laine-frigren@tuni.fi)