Lähihistoria hakee artikkeleita vuoden 2023 numeroihin

2023-01-02

Lähihistoria on verkossa avoimesti ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, esseitä, näkökulmia ja kirjallisuuskatsauksia lähihistorian ja lähitieteiden aloilta. Lehden julkaisukieliä ovat suomi ja englanti. Lähihistoria ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, mutta ”rolling publishing” -käytäntöä soveltaen artikkelit julkaistaan lehden journal.fi-verkkosivuilla sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Samalla jokainen teksti kiinnitetään osaksi joko vuoden ensimmäistä tai toista numeroa.

Lehteä julkaisee Lähihistorian Tutkimuksen Seura, jonka tehtävänä on vaalia ja kehittää suomalaista lähihistoriallista tutkimusta ja tehdä sitä yhteiskunnassa tunnetuksi.   Lähihistorian ensimmäiseen numeroon voi tutustua osoitteessa https://lahihistoria.journal.fi   Tekstejä koskevat tiedustelut pyydämme lähettämään sekä päätoimittajalle (tuomas.laine-frigren@tuni.fi) että toimitussihteeri Maria Syväniemelle (majosyv@utu.fi).   Hyvää uutta vuotta 2023 toivottaen Lähihistorian toimitus