1.
Aunesluoma J. Oman ajan historiankirjoitus . LH [Internet]. 19. joulukuuta 2022 [viitattu 23. huhtikuuta 2024];1(1):67-82. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125429