Toimitus. ”Abstracts”. Lähihistoria, vsk. 2, nro 2, joulukuuta 2023, ss. 193-4, https://lahihistoria.journal.fi/article/view/141988.