Toimitus. ”English abstracts”. Lähihistoria, vsk. 2, nro 1, kesäkuuta 2023, https://lahihistoria.journal.fi/article/view/131060.