Vahtikari, T. ”Menneisyyden ja nykyisyyden käsitteellinen ja kokemuksellinen yhteys: Kulttuuriperintö lähihistorian tutkimuskohteena ja työkaluna”. Lähihistoria, vsk. 1, nro 1, joulukuuta 2022, ss. 43-66, https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125576.