Toimitus. ”Pääkirjoitus ”. Lähihistoria, vsk. 1, nro 1, joulukuuta 2022, ss. 3-6, https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125510.