Aunesluoma, J. ”Oman ajan historiankirjoitus ”. Lähihistoria, vsk. 1, nro 1, joulukuuta 2022, ss. 67-82, https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125429.