[1]
Toimitus, ”English abstracts”, LH, vsk. 2, nro 1, kesä 2023.