[1]
T. Vahtikari, ”Menneisyyden ja nykyisyyden käsitteellinen ja kokemuksellinen yhteys: Kulttuuriperintö lähihistorian tutkimuskohteena ja työkaluna”, LH, vsk. 1, nro 1, ss. 43–66, joulu 2022.