[1]
J. Aunesluoma, ”Oman ajan historiankirjoitus ”, LH, vsk. 1, nro 1, ss. 67–82, joulu 2022.