Toimitus (2023) ”Abstracts”, Lähihistoria, 2(2), ss. 193–194. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/141988 (Viitattu: 17huhtikuuta2024).