Ovaska, J. (2023) ”Hiljainen käänne: Suomen ulkopolitiikan ja ulkopoliittisen päätöksenteon murrokset vuosina 1982–1992”, Lähihistoria, 2(2), ss. 156–162. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/141984 (Viitattu: 17huhtikuuta2024).