Toimitus (2023) ”English abstracts”, Lähihistoria, 2(1). Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/131060 (Viitattu: 22heinäkuuta2024).