Nyyssönen, J. (2023) ”Veli-Pekka Lehtola saamelaisten lähihistorian tutkijana: Modernisaatio ja kolonialismi, moninaisuus ja toimijuus”, Lähihistoria, 2(1), ss. 108–121. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/131055 (Viitattu: 20huhtikuuta2024).