Parkkola, I. (2023) ”Kalevalan toimijuus ja aikojen välinen vuorovaikutus Timo Parvelan fantasiatrilogiassa Sammon vartijat”, Lähihistoria, 2(1), ss. 69–95. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/131053 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).