Vahtikari, T. (2022) ”Menneisyyden ja nykyisyyden käsitteellinen ja kokemuksellinen yhteys: Kulttuuriperintö lähihistorian tutkimuskohteena ja työkaluna”, Lähihistoria, 1(1), ss. 43–66. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125576 (Viitattu: 17huhtikuuta2024).