Sutinen, V.-J. (2022) ”Elämää metsässä”, Lähihistoria, 1(1), ss. 95–109. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125573 (Viitattu: 23huhtikuuta2024).