Toimitus (2022) ”Pääkirjoitus ”, Lähihistoria, 1(1), ss. 3–6. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125510 (Viitattu: 23huhtikuuta2024).