Torstila, P. (2022) ”Diplomaatti lähihistorian tutkijana”, Lähihistoria, 1(1), ss. 110–120. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125435 (Viitattu: 2maaliskuuta2024).