Räsänen, T. (2022) ”Ympäristöhistorian tämänhetkisyys”, Lähihistoria, 1(1), ss. 83–94. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125431 (Viitattu: 23huhtikuuta2024).