Aunesluoma, J. (2022) ”Oman ajan historiankirjoitus ”, Lähihistoria, 1(1), ss. 67–82. Saatavissa: https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125429 (Viitattu: 23huhtikuuta2024).