Toimitus. 2023. ”Abstracts”. Lähihistoria 2 (2):193-94. https://lahihistoria.journal.fi/article/view/141988.