Toimitus. 2022. ”Pääkirjoitus ”. Lähihistoria 1 (1):3-6. https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125510.