Aunesluoma, Juhana. 2022. ”Oman ajan historiankirjoitus ”. Lähihistoria 1 (1):67-82. https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125429.