Toimitus. (2023). Abstracts. Lähihistoria, 2(2), 193–194. Noudettu osoitteesta https://lahihistoria.journal.fi/article/view/141988