Toimitus. (2023). English abstracts. Lähihistoria, 2(1). Noudettu osoitteesta https://lahihistoria.journal.fi/article/view/131060