Nyyssönen, J. (2023). Veli-Pekka Lehtola saamelaisten lähihistorian tutkijana: Modernisaatio ja kolonialismi, moninaisuus ja toimijuus. Lähihistoria, 2(1), 108–121. Noudettu osoitteesta https://lahihistoria.journal.fi/article/view/131055