Vahtikari, T. (2022). Menneisyyden ja nykyisyyden käsitteellinen ja kokemuksellinen yhteys: Kulttuuriperintö lähihistorian tutkimuskohteena ja työkaluna. Lähihistoria, 1(1), 43–66. Noudettu osoitteesta https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125576