Toimitus. (2022). Pääkirjoitus . Lähihistoria, 1(1), 3–6. Noudettu osoitteesta https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125510