Aunesluoma, J. (2022). Oman ajan historiankirjoitus . Lähihistoria, 1(1), 67–82. Noudettu osoitteesta https://lahihistoria.journal.fi/article/view/125429