(1)
Nyyssönen, J. Veli-Pekka Lehtola Saamelaisten lähihistorian Tutkijana: Modernisaatio Ja Kolonialismi, Moninaisuus Ja Toimijuus. LH 2023, 2, 108-121.