(1)
Nyyssönen, J. Veli-Pekka Lehtola saamelaisten lähihistorian tutkijana: Modernisaatio ja kolonialismi, moninaisuus ja toimijuus. LH 2023, 2, 108-121.