(1)
Aunesluoma, J. Oman ajan historiankirjoitus . LH 2022, 1, 67-82.