[1]
Toimitus 2023. English abstracts. Lähihistoria. 2, 1 (kesä 2023).