[1]
Nyyssönen, J. 2023. Veli-Pekka Lehtola saamelaisten lähihistorian tutkijana: Modernisaatio ja kolonialismi, moninaisuus ja toimijuus. Lähihistoria. 2, 1 (kesä 2023), 108–121.