[1]
Toimitus 2022. Pääkirjoitus . Lähihistoria. 1, 1 (joulu 2022), 3–6.