[1]
Aunesluoma, J. 2022. Oman ajan historiankirjoitus . Lähihistoria. 1, 1 (joulu 2022), 67–82.